Pazar, 22 Ocak 2017

İlim – İrşad

“Demokrasi ve İslam hakkında sorular” – Dr. Ekrem el-Hicâzî

Ürdünlü akademisyen Dr. Ekrem el-Hicâzî’nin “Demokrasi ve İslam hakkında sorduğu düşündürücü soruları sizlere sunuyoruz: Soru 1: Eğer uluslararası sistem demokrasi yoluyla seçim özgürlüğü bahşedecekse, bu, Müslümanların özgürleşeceği ve kendi geleceklerini kendilerinin belirleyeceği anlamına gelir. Peki, Müslümanların İslami hükümlere dönme ve istedikleri hayat tarzını oluşturma tercihleri kabul edilecek midir? Soru 2: Uluslararası …

Haberi Oku

Ebu Katade el-Filistini: “Medya ve propaganda, cihada denktir” (arşivden)

Medyanın önemine işaret eden Ebu Katade el Filistini aynı zamanda uyarıyor: “Medyada yapılacak olan hatadan kaynaklanan bir şer neticesi, belki savaş meydanlarında yapılan hatalardan daha vahim olabilir.” Ürdünlü ilim adamlarından Ebu Katade el Filistini, medya ve propagandanın önemine dair bir dizi açıklamalarda bulundu. İslam’ı dünyaya hakim kılmak için çaba göstermek manasına …

Haberi Oku

“Bir münker gördüğünde” – İyad Kuneybi

Bir münker gördüğünde, karşında Allah’ın haramları çiğnendiğinde, Allah’ın dini ile alay edildiğinde; Allah’ın dini için gazaplanıp hırslanmayasın! Gazaplanma ve hırslanma kabul edilemez olmuştur. Senin yapına ve duygularına zincirler ve kilitler vurulmuştur: Aşırılık örneklerini düşünecek ve onlardan sayılmaktan korkacaksın… Aşağılayan, yeren, kınayan ve eleştiren medyayı düşüneceksin… Münkerlere karşı verilen tüm tepkilerden …

Haberi Oku

İkame edilmesinin sahih olması için, muhatab tarafından hüccetin anlaşılmasının şart oluşu

İçerik: Meselenin akli ve nakli yönlerden beyanı, konu üzerindeki vehimlerin def’i, Necidli’lerin görüşünün tahkiki ve muhalif bidatçılara red FEHMUL-HÜCCE BAHSİFEHMULHÜCCE BAHSİ Günümüzde tevhid davetçileri arasında sorun oluşturan meselelerin başında hüccetin fehmedilmesi meselesi gelmektedir. Dinin aslının tanımını yaparken sarfettiğimiz sözlerimizi hatırlarsanız orada hüccetin kaim olabilmesi, yarın ahiret gününde insanların elinde Allah …

Haberi Oku

“İbrahim Milleti’nin Açıklaması” – Ebu Muhammed el-Makdisi

Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisi’nin Millet-i İbrahim kitabından “İbrahim Milleti’nin Açıklaması” başlıklı kısmı ilginize sunuyoruz: * * * “İbrahim Milleti’nin Açıklaması” Allah (Subhanehu ve Teâlâ)’nın adı ile… O bana yeter ve o ne güzel bir vekildir… Allah (Subhanehu ve Teâlâ) İbrahim Milleti hakkında şöyle buyurur: “Ancak nefsini akılsız hale getiren kimse İbrahim …

Haberi Oku

Olumsuzluklardan etkilenen Müslümanlara nasihat

Olumsuzuklardan Etkilenen Müslümanlara Nasihat Değerli müslümanlar islam ümmetinin geneline sirayet eden bir mesele hakkında konuşmak istiyorum. Bu meseleye hiçbir zaman gereken önem verilmemiştir. Bu mesele müslümanlar tarafından hep geçiştirilmiş, üzeri kapatılmış bir mesele olmuştur. Her nekadar müslümanlar bu meseleye gereken önemi vermesede o her zaman müslüman nefisleri sarsmak için fırsat …

Haberi Oku

“Bu dünyada insanın misali” – Şeyh Ebu’l-Velîd el-Ensârî

İslam ümmetinin önemli ilim adamlarından olan ve Afganistan’daki cihada katılan Ebul Velid el Ensari’nin “Bu dünyada insanın misali” başlıklı yazısını sizlere sunuyoruz: * * * “Bu dünyada insanın misali, tehlikesi çok olan; yırtıcı hayvanı, akrebi, yılanı çok olan bir yerden geçmek isteyen biri gibidir. Oraya hırsızlar ve yol kesiciler iner. …

Haberi Oku

“Âlimlerin türleri: Şeriatın Âlimleri, Çoğunluğun Âlimleri, Sultanların Âlimleri” – Süleyman Ulvan

Suud zindanlarında hapiste olan Şeyh Süleyman Ulvan’ın “Âlimlerin türleri” vaazını Türkçe altyazılı olarak sizlere sunuyoruz: * * * -ÂLİMLERİN TÜRLERİ- *Bu asırda âlimler üç türlüdür: -Millet ’in (Din ’in) ve Şeriatın Âlimleri Hak kendilerini nereye yönlendirirse, oraya yönelip hakkı söylerler. Taifetul Mansura (Allah tarafından kendisine yardım edilen taife) ve Fırka-i …

Haberi Oku

Sami Ureydi: “Arap olmayan yabancı Müslümanları Haricilerin tuzaklarından kurtarın!”

Şam’ın Fethi Cephesi Şeri’lerinden ve önde gelen isimlerinden Dr. Sami Ureydi’nin “Arap olmayan yabancı Müslümanları aşırıların (Haricilerin) tuzaklarından kurtarın!” konulu yazısını Küresel Analiz olarak sizlere sunuyoruz: * * * “Herkesi desteğe çağırıyoruz. Mesele din ve kan meselesidir. Bilindiği üzere yabancılar Müslüman olduğunda din için çalışma ve fedakarlıkta bulunma konusunda son derece …

Haberi Oku