Pazartesi, 26 Haziran 2017

Zulmü Def Etmenin Fıkhı – İyad Kuneybi

Evet, zulmü def etmenin fıkhı vardır. Her direnişin dayanakları vardır. Lakin bu

dayanakların olgunlaşması ya da olgunlaşmaması, ezilmiş olan Müslüman safların içerisindeki

samimiyetle tamamlanmaktadır.

Zalimlerle birlikte saf tutma, onları yamama, koltuklarının ayaklarını destekleme ve

(ardında zerre ağırlığınca imanın kalmayacağı) en azından kalpleriyle zalimlere karşı çıkmama

seçeneğini benimseyenlerin; ezilmişlerin ayaklanmaları esnasındaki tökezlemelerine: “Eğer

bizi dinleselerdi, bu olanlar olmazdı!” demelerindeki manzara ne kadar tiksindiricidir.

Bu kimseler, Allahu Teâlâ’nın Uhud savaşı sonrası haklarında; “Onlar, kendileri oturup

kardeşleri için: “Eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi” diyenlerdir.” buyurduğu kimseler

gibidirler.

Münafıklardan bir grup Uhud savaşına katılmaktan geri kaldı. Müslümanların başına

musibet gelince, şöyle dediler: “Eğer akrabalarımız bize itaat edip bizim tutumumuzu

sergileselerdi, savaşta öldürülmezlerdi!”

Bu musibetin sebeplerinden birisinin de onlar olduğunu bilmekteyiz. Zira Uhud yolunda

savaştan geri dönüp dini destekleme hususunda Müslümanları yüz üstü bırakmışlardı.

Aynı şekilde günümüzde de bunların benzeri kimseler Müslümanların başlarına gelen

musibetlerin sebeplerindendir. Zira bu kimseler, ard arda Müslümanların beldelerini işgal

eden düşmanın korunmasına iştirak edenlere ışık tutmaktadırlar.

Bunun akabinde Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “De ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz,

ölümü kendinizden savın öyleyse.” Bizler devranın sizin ve ışık yaktıklarınızın aleyhine

döneceğine inanıyoruz. “Eğer doğru sözlüyseniz o vakit kendinizden ölümü uzaklaştırın! Lakin

o gün sizin sonunuzla kınadığınız kimselerin sonu arasında ne büyük fark vardır!

Bundan sonra Allahu Teâlâ şöyle buyurur: “Allah yolunda öldürülenleri sakın ‘ölüler’

saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar.” (Ali-imran: 169)

İyad Kuneybi

Mütercim: Muhammed Atta

BU HABERLER DE VAR!

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …

Dr.İyad Kunaybi-“DUA”

Bugün bu ayeti hayatımda sanki ilk defa okuduğumu hissettim: “Allah, rahmetini dilediğine has kılar. Çünkü …