Pazartesi, 26 Haziran 2017

Tarih Tekrar Ediyor- İyad Kuneybi

İbn Kesir (rahimehullah)’ın el-Bidaye ven-nihaye adlı kitabında aktardığına göre:

Tatarlar Mustasım’ın sarayını muhasara ettikten sonra saraya ok atmaya başlarlar. Oklardan

birisi Mustasım’ın önünde dans eden bir cariyeye isabet eder. Mustasım bu durumdan

oldukça rahatsız olur ve korkar. Önüne düşen başka bir oku eline aldığında ise üzerinde:

“Allah kaderini gerçekleştirmek istediğinde, akıl sahiplerinin akıllarını götürür.” yazılıdır.

Bir bilgi; Mustasım’ın sonu, Tatarların, tüm ailesini gözü önünde öldürdükten sonra

kendisini de bir çuvala koyup ölene kadar tekmelenme olmuştur.

Tatarlar doğudan gelmişti. Onlara yardım edip yol hazırlayan, Rafızi Nasıriddin et-Tusi

ve Rafızi Mueyyiduddin el-Alkami’dir. Bunu, kendilerini Bağdat emirliğine getirmelerini

umarak yapmışlardır. Ancak Tatarlar onları kullandıktan sonra onlara ihanet etmişlerdir.

Bu arada Haçlılar da saldırılarını sürdürüyorlardı. Sonra Allahu Teâlâ Kutuz’un ordusu

vasıtasıyla Müslümanların zaferini hazırladı.

Olaylar tekrar ediyor; dans izlemeleriyle meşgul olanlar (daha kötü biçimleriyle)

izlemelerine devam ediyor… Tekmeleme çuvalları bekliyor, tarihin çöpleri kullanıldıktan

sonra atılacak çöpler için hazırdır.

Ey rabbimiz, bizimle dinine yardım et. Ahmakların yaptıklarından dolayı bizi helak etme.

Iyad Kuneybi

Mütercim: Muhammed Atta

BU HABERLER DE VAR!

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …

Dr.İyad Kunaybi-“DUA”

Bugün bu ayeti hayatımda sanki ilk defa okuduğumu hissettim: “Allah, rahmetini dilediğine has kılar. Çünkü …