Perşembe, 25 Mayıs 2017

İbrahim er-Rubeyş – “Şeriatın hâkim kılınmasının bedelini kim ödeyecek?”

12 Nisan 2015’te ABD’nin drone saldırısı sonucu Yemen’de hayatını kaybeden Şeyh İbrahim er-Rubeyş’in “Şeriatın hâkim kılınmasının bedelini kim ödeyecek? ?” yazısını sizlere sunuyoruz. İbrahim er-Rubeyş, Arap Yarımadası El Kaidesi’nde Şer’i Heyeti’nin üyesi olarak görev yapan, öncesinde Guantanamo’da ağır işkencelere maruz kalan bir liderdi.

***

Eğer birisi şöyle derse: ”Bizi nasıl şeriatı hâkim kılmaya çağırırsınız; siz de biliyorsunuz ki bu, küfür devletlerine savaşa çağrıdır?”

Derim ki: Kâfirler kerih görseler de buna çağıracağız. Küfür devletlerinden Allah’ın şeriatıyla hükmetmemiz için bize izin vermelerini mi bekleyelim? Eğer böyle bir şey varsa, biz kaybetmişiz ve hüsrana uğramışızdır. Afetlerden birisi de, bazılarının, onların şeriatı hâkim kılma yüzünden bize karşı savaşmalarının, onlara boyun eğmeyi ve şeriatın hâkim kılınmasından vazgeçilmesini mubah kılacağını zannetmeleridir. Küfür devletleri bir araya gelip bizi Ramazan orucundan engelleme hususunda ittifak etseler, hiç kimse çıkıp da, onlara boyun eğmenin gerektiğini ve onlardan korkulduğu için orucun terkinin caiz olduğunu söyleyebilir mi?

Bilakis şöyle deriz: Oruç tutacağız. Hepimiz öldürülecek olsak ta, o vakit şehid oluruz! Aynı şekilde şeriatın hâkim kılınması da böyledir. Bunların hepsi Allah katından gelen emirlerdir ve Allah’ın şeriatının hâkim kılınmasını emreden ayetler, orucu emreden ayetlerden çok daha fazladır.

Ey Allah’ın kulları, bilmeliyiz ki, şeriatın hâkim kılınması meselesi, ihtiyari, görüşe sunulan ve halkların arzularına bakılacak bir mesele değildir. Bu mesele, İslam dininde kesin olan bir konudur, Allah katından farz kılınmıştır. Kim onu kabul ederse, o Müslümandır. Kim de kabul etmezse, boynundan İslam bağını çıkarmış, İslam dinini başka bir din ile değiştirmiştir. Namaz kılsa, oruç tutsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de bu böyledir.

Şeriatın hâkim kılınmasından bahsedilmesinin belirli bir grup insanın özelliği ve alameti olması da başımızdaki musibetlerdendir. Bir kimse bu konudan bahsettiğinde, onlardan olduğu ithamına maruz kalır. Oysaki bu, küçük-büyük herkesin bilmesi gereken dindir.

Mütercim: Muhammed Atta

Küresel Analiz / Özel Haber 

BU HABERLER DE VAR!

Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir

        ”Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir” Bazı insanlar sürekli …

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …