Salı, 23 Mayıs 2017

Husam eş-Şafi “Şam cihadının seyri”

Heyet Tahrir Şam’ın şerilerinden Husam eş-Şafi Şam cihadının seyriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Husam eş-Şafi’nin yazısını Küresel Analiz okuyucularına sunuyoruz.

***

Kuşkusuz Şam ince tetkikler ortaya koydu, tecrübe ve fikirler çıkardı, kavramları yerine oturttu ve ilkeleri düzeltti. Cihad yeni bir merhaleye intikal etti, Müslümanların genelinin iştirak ettikleri Sünni bir cihada.

Kuşkusuz Şam tecrübesi bugün canlı bir örnek, gelişen ve ilerleyen bir medresedir. Hakkı arayana öğretmekte, sapkını irşad etmekte, her Müslümanın içinde düzgün yola doğru bir ilham oluşturmaktadır.

Bugün Şam ehli kendileriyle birlikte duracak olanlara ihtiyaç duymaktadır; kanını ve terini akıtacak, çabalayacak, onlar için fedakârlıkta bulunacak, sıkıntılarını yüklenecek, onları destekleme ve savunma sancağını yükseltecek yiğitlere ihtiyaç duymaktadır.

Şu günlerde kalemlerin çekişmelerinden ve asrın vacibi olan ‘saldırgan düşmanın uzaklaştırılmasından’ uzak akim tartışmalardan beri durmaya ne kadar da ihtiyaç duymaktayız.

Artık minberlerden insanların arasına inme, azarlama ve paylama hitabını bırakma ve fikri ekollerin cihad sahasına sokulmasıyla zamanın vacibinden meşgul olunmasından uzak durmanın vakti gelmiştir. Müslümanlara önderlik edilmesi ve onların önlerinde fedakârlıklarda bulunulması, seni onlara nasihat etmeye hak sahibi kılacak ve onların arasında kabul görmeni sağlayacaktır.

Yine önemli stratejik hedeflerde birleşip detayları genişlik anına ve ihtilafın olabileceği zamana bırakmalıyız. Bugün nefsi ihtilafların gölgesi, fikirlere ve yönelimlere değil kanlara ve ırzlara yansımaktadır.

Zamanını ümmetin en hayırlıları olan ilk saf mücahidlerini yerme ve eleştirmeye ayıran kimse, bir günlüğüne telefonunu kapatıp her şeye gücü yeten el-Melik’in yanında kiminle muhakeme olacağını ve delilleşeceğine bakmalıdır. Eğer âlimlerin etleri zehirli ise, yardımcıların çok az olduğu ve yüzüstü bırakmaların yaygınlaştığı bir dönemde kanını ve canını Allah yolunda sunanların eti nasıl olur?

Bizim bu gün savaşımız gevşeklerle aşırılar arasında ya da akımlar, fikirler ve ekoller arasında yürütülen bir savaş değildir. Bu gün savaşımız, hak ile batıl arasında yürütülen bir savaştır. Savaşımız, bölgede Sünni varlığıyla saldırgan Rafızi tehlikesi arasındadır. Kim görüşleri ve telifleri doğrultusunda yürüyen bir cihad cemaati istiyorsa, insanlar arasında o bunu uygulamaya ve bu görevi yerine getirmeye en uygun kişidir. O, kendisini ve fikirlerini en iyi bilendir.

Kim de ümmetin cihadını istiyorsa, ümmetin ihtiva ettiği İslam dairesindeki insan sınıfları, şekilleri, fikirleri ve yönelimlerini kabule kendisini hazırlamalıdır.

Sözün farzı düşüreceğini ve cemaatin saflarında hataların bulunmasının sorumluluktan muaf tutacağını kim söylemiştir?

Örnekler vakıa karşısında düşmekte, atılganlığı dengeli akıl düzeltmektedir. Said kimse, öğrenip amel eden, çabalayıp düzelten ve bağırmadan ve gürültü çıkarmadan, kalbini dolduran bir yakin ile yavaş yavaş hedefine yol alan kimsedir. Kuşkusuz Allah’ın yücelteceği kimse yedi kat yerin altında da olsa yücelir. Kim de hak etmediği bir yeri istese, bunun için dağlara çıksa ve sesini ufuklara ulaştırsa da başı üzere yuvarlanır ve yıkılır.

Kuşkusuz cihad yolu, imtihan ve sabır yoludur. Ümmetin geleceği ve diğer ümmetler arasındaki konumunun yoludur. Hiçbir şekilde belirli ekol ve akımlarla görevlendirilmemelidir, belirli bir bölge ile sınırlandırılmamalıdır, belirli bir yapıyla donuklaştırılmamalıdır. Cihadımız, hak söz, vurucu kılıç ve ulaşan davettir.

Tercüman: Muhammed Atta

Küresel Analiz / Özel Haber

BU HABERLER DE VAR!

Hama’da Esed askerlerinin toplanma alanının TOW ile vurulma anı (Video)

Esed rejiminin Hama’da kayıpları devam ediyor. Muhalif grupların 3 farklı operasyon odası kurarak saldırdıkları Esed …

Ey Şam halkı, savaşınız ya ölüm ya da zillet! – Dr. Abdullah Muhaysini

Suud asıllı olup Suriye’de zalim Esed rejimine karşı Müslümanların yanına hicret eden Dr. Abdullah Muhaysini, …