Pazartesi, 26 Haziran 2017

Habib Burgiba Tecrübesi- İyad Kuneybi

HABİB BURGİBA TECRÜBESİ

1955 senesinde Tunuslu Habib Burgiba, ‘yönetime ulaştığında laiklikle hükmedeceğini’ açıkladı. O vakit Fransız işgaline karşı direnen Müslüman Tunuslular bu açıklama üzerine ayaklandılar; hala ağırlığı bulunan şeyhler bu açıklamaya itirazlarda bulundular. Aralarında bir heyet oluşturup ona karşı kalpleri dolu bir halde evine gittiler. Olayı şeyh Muhammed Nefir Tunusi aktarmaktadır.

Kapıda hizmetçi şöyle der: “Efendim Habib abdest alıyor!”

Bu durumda adam hala namaz kılmakta! Şeyhler şaşırdılar, karmaşaya düştüler; kızgınlıkları kırıldı ve kalpleri bu namaz kılan kişiye karşı yumuşadı.

Namazını kıldıktan sonra Burgiba yanlarına geldi. Ona, bu açıklamayı nasıl yapabildiğini sordular. Burgiba, bir kimsenin onun dini ve dine bağlılığı hakkında kuşku duymasını bağırarak reddetti.

Hile şeyhlere tesir etmişti. Şeyhler kızgın Tunus halkının yanına çıkıp, Habib’in hala aynı yol üzere olduğu açıklamalarıyla halkı teskin ettiler.

Kuşkusuz Burgiba’nın açıklamalarını; “diplomatik açıklamalar”, “medyaya yönelik açıklamalar”, “siyasi zekâ” vb. şekillerle gerekçelendirenler olmuştur.

Sadece bir sene sonra, istiklal kazanıldı, Burgiba yönetimi ele geçirdi ve Fransız işgalcilerinin yetmiş beş senede yapamadıkları, İslami kimliğin silinmesi ve İslam dinine karşı savaş açılmasını Burgiba gerçekleştirdi.

Kuşkusuz bunlar aldatıcı duygulardır. Atatürk günlerinde Müslümanlara eza vermiştir, Abdunnasır günlerinde onlara eza vermiştir, Burgiba günlerinde onlara eza vermiştir ve hala da vermektedir. Sorun onlardadır, Allah’ın dininde değil. Hakim olan Allah dinini muhkem kılmıştır. Deccalların/sahtekârların gireceği, İslam’ın hükümlerini silecekleri, Müslümanları düşmanlarına köle yapacakları, diplomasi ve siyasi zekâ sloganlarıyla Müslümanlara karşı onları destekleyecekleri, sonra da bazı İslami şiarları kullanarak insanlara gülecekleri gedikler bırakmamıştır.

“Eğer Allah’a, Nebisine ve Ona indirilene iman ediyor olsalardı, onları veli edinmezlerdi.” (Maide: 81)

Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. (Ahzab: 36)

Mütercim: Muhammed Atta

Iyad Kuneybi

 

BU HABERLER DE VAR!

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …

Dr.İyad Kunaybi-“DUA”

Bugün bu ayeti hayatımda sanki ilk defa okuduğumu hissettim: “Allah, rahmetini dilediğine has kılar. Çünkü …