Cumartesi, 24 Haziran 2017

Afrika’daki birleşmeye El-Kaide desteği

Geçtiğimiz günlerde Afrika’da birleşen “Murabitun, Ensaruddin ile Ketibetul Masina (Masina Kurtuluş Cephesi) , Nusret el İslam vel Muslimin’i kurmuşlardı. Grup yaptığı açıklamayla El Kaide lideri Dr. Eymen Zevahiri’ye ve Taliban lideri Mevlevi Heybetullah Ahundzade’ye bağlılık yemini etmişti.

Buna binaen El Kaide’den yeni kurulan Nusret el-İslam vel Müslimin’i tebrik mesajı geldi.

“Nusret el-İslam vel-Müslimin’e destek ve tebrik” başlığı ile yayınlanan yazının tercümesini ilginize sunuyoruz.

-Yüce Allah’ın ‘Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, ve ayrılığa düşmeyin’ (Ali İmran 103)emrine binaen;birlik ve beraberliği vacib kılan hakikat çağrısına ittiba ederek;rahmetin ve desteğin beraberlikte, yenilgi ve hezimetin ayrılıkta ve ihtilafta olduğu inancıyla,‘ihtilafa düşmeyin ki içinize korku düşer ve gücünüz elden gidiverir.’(El-Enfal 46) ayeti celilesi nazarı ile; Yüce ALlah Mali’deki kardeşlerimize beraberlik çatısı nasib ihsan eyledi.

Ki onlar mücadelenin ne gerektirdiğinin bilinciyle , Tanzim ul-Kaidet- ul Cihad’ın İslam ümmetini bir araya getirmeye başladığından bu yana yayılmasında, tedrici birleşme metodunda, Allah’ın şeriatını ikame etme arayışında, adaleti yaymada ve adaletsizliğe, zulme karşı mücaledede Allah, Mali’de cihadi gruplardaki kardeşlerimize Şeyh İyad Ebu el Fadil in liderliğinde-hafazahullah- Nusret el İslam vel-müslimin sancağı altında bir araya gelmede tevfik ihsan etti.

Mızraklar bir arada olduklarında kırılamaz ama ayrıldıklarında ise birer birer kırılırlar. Bundan dolayı İslami Magrip teki Şeyh Ebu Musab Abdul-Vedud liderliğindeki kardeşlerimizi bu hayırlı adımı atmalarından dolayı tebrik ederiz. Allah onlara İslam ve Müslümanlar için bol ecir ve mükafat versin.

Bir araya gelmenin gücü ve bereketi, Allah’ın rızasını arayarak oluşturulmuş olmasındandır. Allah’ın ipini tutmak için bir araya gelmiş olmak  bocalamaktan ve haktan sapmaktan kurtarır .Çünkü bu bağ Allah ile oluşan bağdır.

Yüce Allah ‘’Kim Allah’a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle dosdoğru yola iletilmiştir.’’(Al-i İmran 101) buyurmaktadır. Hadiste buyrulduğu gibi ‘’ Rahmet cemaattedir(Beraber olmaktadır.)’’ ‘’Allahın eli cemaat2in elinin üzerindedir.’’ Birlik ile rahmet ve bereket gelir.

Nusret al-İslam vel-müslimin deki kardeşlerimize Mali’deki kardeşlerimize  karşı hayır işlemelerini tavsiye ediyoruz ki, zayıflarına yardım ve destekte bulunsunlar, yaşlılarına saygı göstersinler, küçüklerine merhametli olsunlar ve onların iyi işlerine karşılık cömert davransınlar, kusurlarını bağışlasınlar. Aralarındaki ihmalkarlara da dini ve cemaati öğretsinler. İslam ve cihadı beklemekte olan düşmanlarına karşı güçlü bir kale gibi olmalarını nasihat-tavsiye ediyoruz.

Allah dinini yüceltinceye ve O’nun şeriatı yeryüzünde ağır basıncaya kadar, övülmüş mücadelelerine ve kahramanca operasyonlarına devam etmelerini istiyoruz. Bütün Hamdler- Hamd Alemlerin Rabbi Allah’adır ve salat-ü selam mahlukatın en şerefli ve hayırlısına olsun.

10 Cemaziyel Ahir 1438 Tanzimul Kaide’tul Cihad

Fetih Medya

BU HABERLER DE VAR!

Batı Afrika’da El Kaide’nin birleşme hamlesi

Geçtiğimiz ay Ensar Din “El Kaide’nin Sahra kolu”, El Murabitun hareketi ve Macina ketibesi Nusret …

Mehmet Emin Akın Hoca’dan Afrika’daki yardım ve davet çalışmaları için çağrı

Mehmet Emin Akın Hoca’nın twitter sayfasında paylaştığı daveti sizlere sunuyoruz: “Kardeş Vakıfları ve Dost Dernekleri …