Perşembe, 25 Mayıs 2017

Abdullah Muhaysini: Dört sınıf insan göreceksin!

Suriye’de Tahrir Şam içerisinde şeri kadı olarak görev yapmakta olan Dr. Abdullah Muhaysini’nin sosyal medyada paylaştığı “Dört sınıf insan göreceksin!” yazısını sizlere sunuyoruz:

* * *

İnsanları düşünürsen onların 4 sınıfa ayrıldığını görürsün.

1- Allah itaatkar ve hayatında mutlu
2- Allah’a itaatli ve hayatında mutsuz
3- Allah’a isyankar ve hayatında mutlu
4- Allah’a isyankar ve hayatında mutsuz

Eğer sen 1.sınıftan isen bu normaldir. Çünkü Allahu Teala buyuruyor:
“Erkek ve kadınlardan kim salih bir amel işlerse ve mümin ise onu güzel bir hayatla yaşatırız. Yaptıklarının karşılığını da en güzel şekilde veririz.” (Nahl:97)

Eğer sen 4.sınıftan ise bu da normaldir. Çünkü Allahu Telal buyuruyor: “Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz” (Taha:124)

Ama eğer 2.sınıftan isen bu iki ihtimali içerir:
-Ya Allah seni seviyor ve sabrını ölçüp derenin yükseltmek istiyor. Şu sözünde olduğu gibi:
“Sizleri biraz korku, açlık can mal ve ekinlerden eksilterek imtihan edeceğiz sabredenleri müjdele” (Bakara:155)
-Ya da senin itaatinde eksik ğaflette olduğun günahların vardır. Sen de tevbeni ertelemektesin.
Bu yüzden Allah seni kendisine dönmen için imtiham etmektedir. Allah şöyle buyuruyor:
“Onları büyük azaptan hariç küçük azaptan tattırırız da umulur ki dönerler” (Secde:22)

Eğer sen 3.sınıftan isen aman ha aman dikkat et! Çünkü bu istidrac olabilir.
Bu, insanın olabileceği en kötü vaziyettir. Akibeti de gerçekten vahimdir. Er ya da geç Allah’tan bir ceza gelecektir.
Allah buyuruyor ki: “Uyarıldıkları şeyleri unutunca onlara her şeyin kapısını açtık. Ta ki kendilerine verilenlerle övününceye kadar. Aniden onları yakaladık da ümitsiz kalıverdiler” (En’am: 44)

Abdullah Muhaysini

Küresel Analiz / Haber Merkezi

BU HABERLER DE VAR!

Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir

        ”Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir” Bazı insanlar sürekli …

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …