Pazartesi, 26 Haziran 2017

ŞFC’den yeni beyanat: “Cundu’l Aksa’nın birleşmesi ve ayrılması hakkında açıklama”

İdlib’te yeniden başlayan Ahraruş Şam ile Cundu’l Aksa arasındaki gerginlik, Şam’ın Fethi Cephesi’nin garantörlüğünde dün yeniden ateşkesle sona ermişti. Ancak bugün Cundul Aksa’dan bir grup bu anlaşmayı tanımayınca Şam’ın Fethi Cephesi Cundul Aksa meselesi hakkında beyanat yayınladı.

Cundul Aksa’nın içinde bulunan bazı savaşçılar, Cundul Aksa’nın Şam’ın Fethi Cephesi’ne beyatını kabul etmediği, emirin kendi adına ve bunu isteyen fertleri adına beyat verdiği, tüm grup adına beyat vermediği yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Şam’ın Fethi Cephesi de bunu teyit ederek, kendisine biat etmeyenlerin Cundul Aksa adını kullanmasından sorumlu olmadığını açıklamış oldu.

Beyanatı tam metin olarak sizlere sunuyoruz:

* * *

Hamd Allah’a mahsustur. Resulullah’a, ailesine, sahabelerine ve onu veli edinenlere salat ve selam olsun.

2016 senesinin onuncu ayında Halep muhasarasının açılmasının ikinci aşamasının hazırlıkları döneminde, kuzey Hama’da mücahid güçlerin açık bir ilerleme kaydettiği sırada, Ahraruş-Şam hareketi ile Cundul-Aksa arasında çatışmalar meydana geldi. Mesele bazı grupların Cund’a karşı Ahrar’ın yanında durmasıyla daha da genişledi. O vakit bu çatışmalar henüz yeni kurtarılan birçok bölgenin tekrar nizamın eline geçmesiyle sonuçlandı. Bunun yanında çatışan her iki taraftan yüzlerce esir ve yine her iki taraftan öldürülmeler meydana geldi.

O vakit her iki tarafı da şer’i mahkemeye gelmeleri yoluyla yatıştırmak için ikna girişiminde bulunduk. Mesele aşağıdaki hususlarda ittifak edilmesiyle sonuçlandı:

  • Hemen ateşkesin başlatılması.
  • Her iki tarafın da ellerinde bulunan esirleri serbest bırakmaları.
  • Çatışma noktalarının Cebhetu Fethuş-Şam tarafından teslim alınması.
  • Şer’i bir mahkeme kurulması.

Tüm bunlar, başlarında Cundul-Aksa’nın genel emirinin de bulunduğu bir heyetin cemaat adına –belirlenen maddelerle riayet etmekle birlikte- Şam’ın Fethi Cephesi’ne beyat ettiklerini ilan etmeleriyle birlikte gerçekleşti.

İttifak edilen maddeleri uygulamaya başladığımızda, bir taraftan Ahrar ile ittifak maddelerinin uygulanmasında, diğer taraftan Cund ile beyat maddesinin uygulanmasında; her iki tarafın da mahkeme icralarını savsakladıklarını gözlemledik. Cund tarafından birçok kanaldan, Cund’un bu beyati kabul etmediği, emirin kendi adına ve bunu isteyen fertleri adına beyat verdiği, tüm grup adına beyat vermediği yönünde tekitli bilgiler geldi. Bu durum, Cundul-Aksa cemaatinin Şam’ın Fethi Cephesi ile, beyatın ana unsuru olan işitme ve itaat etme esası üzerine muameleye girmemesiyle açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Biz birçok kez bu karışıklıkları açıklamaya yeltendik, ancak bir taraftan çatışmaların yeniden başlamasından korkmamız, diğer taraftan Cund’un beyatına bağlı kalacağını ummamız meseleyi açıklamamızı geciktirme kararımızı ağır bastırdı.

İki taraf arasında yeniden meydana gelen çatışmalar ve Cund’un beyatin hiçbir maddesine uymadığı ve her iki tarafın meseleyi mahkeme heyeti tarafından çözülmesinde ittifak ettikleri şu dönemde bizler, -İslam bağının kalmasıyla birlikte- Cundul-Aksa’nın Şam’ın Fethi Cephesi’ne örgütsel olarak bağlı olmadığını ilan ediyoruz. Ve Ahrar ile Cund arasında gerçekleşen son ittifakın başarılı olmasını ümit ediyoruz.

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.

25 Rebiulahir 1438

23 Şubat 2017

Mütercim: Muhammed Atta

Küresel Analiz / Haber Merkezi

BU HABERLER DE VAR!

Hama’da Esed askerlerinin toplanma alanının TOW ile vurulma anı (Video)

Esed rejiminin Hama’da kayıpları devam ediyor. Muhalif grupların 3 farklı operasyon odası kurarak saldırdıkları Esed …

Bugün yapılması planlanan Humus (Vaer) tahliyeleri ertelendi

Suriye’nin Humus kentinde bugün yapılması planlanan tahliye işlemlerinin pazartesi gününe ertelendiği bildirildi. 20 bin sivil …