Çarşamba, 24 Mayıs 2017

“Âlimlerin türleri: Şeriatın Âlimleri, Çoğunluğun Âlimleri, Sultanların Âlimleri” – Süleyman Ulvan

Suud zindanlarında hapiste olan Şeyh Süleyman Ulvan’ın “Âlimlerin türleri” vaazını Türkçe altyazılı olarak sizlere sunuyoruz:

* * *

-ÂLİMLERİN TÜRLERİ-

*Bu asırda âlimler üç türlüdür:

-Millet ’in (Din ’in) ve Şeriatın Âlimleri

Hak kendilerini nereye yönlendirirse, oraya yönelip hakkı söylerler. Taifetul Mansura (Allah
tarafından kendisine yardım edilen taife) ve Fırka-i Naciye (Kurtuluşa eren grup) onlardır.
Onlardır yalnız bırakılsalar ve kendilerine muhalefet edilse bile Nebi (sallallâhu aleyhi ve
sellem)’in sünnetini ulaştıranlar. Bunlar dinin, takvanın gerçek ehlidir. Bunlar Müslümanların
gururudur. İşte haklarında etleri zehirlidir denilen âlimler bunlardır. Çünkü onlar dinin,
takvanın gerçek ehlidir. Kalbinde hastalık olan kişi ancak onlara dinlerinden dolayı buğz eder.
Bunun manası onların hata işlemekten uzak oldukları değildir. Onlar hata yaparlar. Hata
yapmaktan masum değildirler. Fakat hatayı ilimde ve içtihatta yaparlar. Şehvet, şahsi
maslahat sebebi ve delalet sebebi ile yapmazlar. Evvelkiler gibi onlarda içtihatlarında hata
eder. Sahabe ve Tabiin (radiyallahu anhum)’da hata etti.

-İkinci Tür Âlimler: Çoğunluğun Âlimleri
Bunlar ne şeriatın ne de sultanların âlimleri değillerdir. Çoğunluğun âlimleri dinleyicilerin
kendisinden talep ettiği şekilde fetva veriler. Cumhurun istek ve arzularına göre fetva veriler.
Ve kendilerine tabi olan yığınları ellerinde tutmaya çalışlar. Kalabalıklarını artırabilmek için
cumhuru kontrol altına alırlar.

İnsanların çoğunluğunun bir şeyhin yanında toplanması onun taşıdığı şeyin hak olduğunun
kanıtı değildir! Olabilirde olmayabilir de. Fakat bunun hak olması zaruret değildir. Çünkü
genelde insanlar ucuz olanın etrafında toplanırlar. Değerli olanın etrafında toplanmazlar. Bu
normal hayatta da böyledir. Örneğin pazarda iki riyala satılan bir mal etrafında herkes
toplanır. Eğer satılan ürün değerli ve pahalı ise kimse almaya yanaşmaz. Bu mala ancak
maddi durumu iyi olan kişi bakar.

Bu sebepten dolayı çoğunluğun âlimleri de çoğunluğa göre fetva verirler. Allah’ın rızasını
gözetmezler. Ondan korkmazlar. Allah’ın vereceği sevabı aramazlar. Fetva verdikleri zaman
bakarlar: Çoğunluk kendilerinden razı mı değil mi? Ona bakarlar. Fetva verirken, sürekli
vakıanın ve ortada olan cemaatlerin baskısı altında fetva veriler. Dinin kolaylık olduğu,
Şeriatın (İslam’ın) ensek ve kolay olduğu ve benzeri anlayışlarla fetva verirler.

Allah (Azze ve Celle) şöyle buyurur: “ Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri
zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma
hakları yoktur.” (Azhab Suresi:36) Kolaylık Kitap ve Sünnette geçen deliller ve Âlimlerin koyduğu kurallara
göredir. Senin arzuna ve hevana göre değildir.

-Üçüncü Tür Âlimler: Sultanların Âlimleri

Talep edilen şeye ve Sultan’ın kendilerine verdiği emre göre fetva verirler. O neyi emrederse,
onun fetvasını verirler. O neyi yasaklarsa onu yasaklarlar.

 Şeyh Süleyman Nasır bin el-Ulvan

Mütercim:@SeyhUlvanTR

Altyazı: @Awamdan_Biri

   Küresel Analiz / Özel Haber

BU HABERLER DE VAR!

Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir

        ”Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir” Bazı insanlar sürekli …

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …