Cuma, 23 Haziran 2017

Şeyh Culani’nin lideri olduğu Şam’ın Fethi Cephesi Manifestosunu yayınladı (Tam Metin)

111Nusret Cephesi’nin El Kaide’den ayrılarak “Şam’ın Fethi Cephesi” adı altında yeni bir cephe oluşturulduğu Ebu Muhammed El Culani tarafından ilan edildikten sonra, cephenin ilkelerinin deklare edildiği 10 maddelik bir manifesto yayınlandı. Küresel Analiz haber sizlere Türkçe çevirisini sunar:

* * *

Şam’ın Fethi Allah’tan zafer ve pek yakın bir fetih

1. Akidemiz, metodolojimiz, fıkhımız anlaşıldığı üzere tabiin ve ashabından sirayet eden selef-i sâlih üzerinedir. Allah onlardan razı olsun. Onların izinden giden Ebu Hanife, Şâfi, Mâlik, Ahmed bir çoğu gibi sâdık imam ve alimlerimize de Allah rahmet etsin.

2. Bizler Müslümanların kutsallarına ve dinine saldıran düşmanlara karşı bir savaş vermekteyiz. Bunu farz-ı ayn’ın getirdiği yükümlülüklerin en başında ve dinin ikâmesi için de en büyük zorunluluk olarak görüyoruz. Bu herhangi bir koşulla da şartlandırılmamıştır. Düşman elindeki tüm imkanlarıyla savaş açmışken başka hiçbir şey imanımızdan ve böyle bir düşmanla savaşmaktan daha önemli değildir.

3.Bizler Şeriat’ın hakimiyeti uğruna, fitne yok oluncaya kadar, Allah’ın dini dünyada üstün gelene kadar ve ümmet şan ve şerefine yeniden kavuşuncaya kadar cihad edeceğiz.

4. Bu cihad yoluyla, tüm bu zaman zarfında dinin tatminkâr kurallarına bağlı kalarak, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’in hayatının kaynak alındığı şer’i siyasi düzenlemelerle, Şeriat ve hakikat anlayışımıza göre hedefimize ulaşmak için İslami yasalara riayet ediyor ve evrensel yasaları dikkate alıyoruz.

5. Hepimiz inanan ya da inanmayan ezilen tüm insanların maruz kaldığı zulmü ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Biz mümkün olan tüm yollarla ve gücümüzün yettiğince başkalarına eziyet eden zalimleri durdurmak mücadele ediyoruz.

6. Biz hikmet ve güzel nasihatle insanları nazik bir şekilde Allah’a davet ediyoruz ve Yüce Allah’ın mesajını hoşgörüyle, güzellikle ve iyi sözlerle tebliğ ediyoruz.

7. Ümmetin itibar sahibi olan alimlerini destekliyor ve hakkaniyetlerini ve iyiliklerini takdir ediyoruz. Ve hiç kimsenin hatasız olmadığı bilinciyle onlarla ittifak ediyor ve kendilerini takip ediyoruz.

8. Kâfirlere karşı düşmanlık ederken ve onları reddediyorken, imanın sadık bağıyla bir olduğumuz Müslümanlar ile ittifak ediyoruz. Bir Müslümanın karakterinde iyilik ve kötülük, itaat ve itaatsizlik, Sünnet’e bağlılık ve yenilikçilik bir arada bulunuyorsa, onlara olan sadakatimiz onların Sünnete ve iyiliğe olan bağlılıklarıyla orantılı olacaktır.

9. Biz ayrılıklardan ve kavgalardan feragat ederek birlik ve düzen çağrısında bulunuyoruz. Bizim genel mânâda önem verdiğimiz, doğru ve gerçekçi şeriat ilkelerine uygun olarak oluşturulan, tek bir bayrak altında olması zorunlu olan ümmetin ve özellikle de mücahitlerin birliğidir.

10. Allah kelâmını yüceltmek için mücadele ediyor ve en değerli varlıklarımızı Allah’ın uğrunda harcıyoruz. Elimizle, dilimizle, paramızla, malımızla, bedenimizle, kalbimizle Allah dini muzaffer kılana kadar cihad ederiz ya da bu uğurda ölürüz.

ScoB9rpO.jpg large

İngilizceden Tercüme: Zehra Hanzade

Haberin İngilizcesi: 

Şeyh Culani’den Şam’ın Fethi Cephesi’nin kuruluş ilanı – TR Altyazılı Video:

Küresel Analiz / Özel Haber

BU HABERLER DE VAR!

Hama’da Esed askerlerinin toplanma alanının TOW ile vurulma anı (Video)

Esed rejiminin Hama’da kayıpları devam ediyor. Muhalif grupların 3 farklı operasyon odası kurarak saldırdıkları Esed …

Ey Şam halkı, savaşınız ya ölüm ya da zillet! – Dr. Abdullah Muhaysini

Suud asıllı olup Suriye’de zalim Esed rejimine karşı Müslümanların yanına hicret eden Dr. Abdullah Muhaysini, …