Pazartesi, 26 Haziran 2017

El-Kaide’nin 2 numaralı isminden Nusret Cephesi ve Suriye’ye mesaj (Video çeviri)

sssDr. Eymen Zevahiri’nin nâibi/yardımcısı Ahmed Hasan Ebu Hayr’ın Suriye ve Nusra hakkında ses kaydı yayınlandı. El Kaide’nin Nusra’ya yönelik ses kaydında “Suriye’de savaşı sürdürmek için gereken adımların atılması” için talimat verildi. Ahmed Hasan Ebu Hayr ayrıca, “Birlik olursa örgüt ve başka bağlantılar önemli değil, önemli olan cihad sahasının maslahatı” dedi.

Şeyh Ahmed Hasan Ebu Hayr el-Mısri’nin konuşmasında öne çıkan yerlerin çevirisi şu şekilde:

“Sahayı iki yönden; askeri ve siyasi yönden incelememiz ve sahanın içinde bulunan problemler ve zorlukların yanında Şam ehlinin öldürülme , bombardıman ve evsiz, yurtsuz bırakılma gibi durumlarla dolu sıkıntılar ve acımasız bir hal yaşadığını değerlendirmemiz sonrasında ve olaya bakışımızla birlikte bizde şu kanaat yerleşti:

Şam cihadını doğru ve güçlü halde muhafaza etmek için mümkün olan tüm sebeplerin oluşması için çaba harcamaya yönelik hareket etmemiz ve düşmanlarımızın, Mücahitleri Ehli Sünnetten olan halk tabanından ayırmak amacıyla ortaya koyduğu tüm zayıf gerekçeleri uzaklaştırmamız gerekmektedir.

Şam topraklarındaki Mücahit kardeşlerimizin azımsanmayacak bir gücü ve özgürleştirilen bölgelerde Allah’ın şeriatı ile hükmeden şeriat mahkemeleri vasıtasıyla ve insanların durumları ve gözetilmesi ile ilgilenen hizmet kurumları yoluyla güzel idareleri oldu. Buna paralel biçimde dinini korumak ve ümmetinin dokunulmazlarını muhafaza etmek için yol olarak izzet ve cihat fıkhı üzere yetişen bir nesil ortaya çıktı.

Ümmetin bugün cihadın yayılması, Müslüman topluma girmesi ve seçkinlerin cihadından ümmetin cihadı olmaya geçmesiyle ulaştığı aşama, cemaat veya örgüt zihniyeti ile yönetilmesi uygun olmayan bir aşamadır. Üstelik bugün örgütler ve cemaatler, insan toplama ve yığma dairesi olmalıdır, ayrıştırma ve dışlama merkezi olmamalıdır. Bu konuda çabalar, Ehli Sünnetin taleplerini temsil eden ve onların haklarını arayan bir yapının inşa edildiği ileri bir aşama düşünülerek gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda geçen hususlar karşısında ve sorumluluğumdan hareketle şunu ifade ediyorum: Nusret Cephesi yönetimine, İslam’ın ve Müslümanların çıkarını muhafaza edecek ve Şam ehlinin cihadını koruyacak biçimde ilerlemek için yönlendirmede bulunuyor ve bu işe dönük uygun adımları atmalarını teşvik ediyoruz.

Bu da bizden bir adımdır, aynı şekilde Şam topraklarindaki Mücahit grupların tamamına bir davettir. İşlerinizde birbirinize itaat edin, iman ehline bağlılık ve dostluk göstermek ve zulüm ve nankörlük ehlinden uzaklaşmak için birbirinize söz verin. Halkımızı koruyan, toprağımızı savunan tek bir saf olun. Doğru yolda olan, hakları sahibine iade eden ve Müslümanlar arasında adaleti yayan İslami bir hükümet için bir araya gelmekle göz aydınlığımız olun.

Gerçekten bu hükümet olduğu takdirde onu destekleyen ve ona yardım eden ilk kişiler Allah’ın izniyle biz olacağız. Nitekim bu hususu Şeyh Eymen ez- Zevahiri konuşmalarında vurgulamaktadır.”

Küresel Analiz / Özel Haber

* * *

El Kaide’nin 2 numaralı ismi Ahmed Hasan Ebu Hayr el-Mısri kimdir?

BU HABERLER DE VAR!

Hama’da Esed askerlerinin toplanma alanının TOW ile vurulma anı (Video)

Esed rejiminin Hama’da kayıpları devam ediyor. Muhalif grupların 3 farklı operasyon odası kurarak saldırdıkları Esed …

Ey Şam halkı, savaşınız ya ölüm ya da zillet! – Dr. Abdullah Muhaysini

Suud asıllı olup Suriye’de zalim Esed rejimine karşı Müslümanların yanına hicret eden Dr. Abdullah Muhaysini, …