Çarşamba, 24 Mayıs 2017

Abdullah Yolcu’nun Şeyh Ebu Katade’ye dair söylediklerine reddiye

CoiXUD_WAAAUv9ZBirkaç saat önce Twitter’de Abdullah Yolcu’nun Şeyh Ebu Katade’ye dair kendisine sorulan bir soruya verdiği cevabın videosunu gördüm. Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki Abdullah Yolcu’yu önemsemiyorum. Onun derslerini dinleyip de bize sataşan adamları önemsemiyorum, onu ciddiye alıp da alttan alta Mücahid âlimleri iğneleyen Mücahid görünümlü boş gezenin boş kalfalarını önemsemiyorum. Evet, Vallahi bu tipler önemsenmeye değer adamlar değiller.

Abdullah Yolcu’nun kendisine sorulan soruya verdiği cevap dedik. Öncelikle bilinsin ki Abdullah Yolcu’ya sorulduğu sanılan soruların çoğunu, uzun zaman kendisiyle hareket eden Ebu Zerka’nın da dediği gibi kendisi kendisine sordurtup, başkası sormuş gibi cevap veriyor. Yanında maaşla çalışan elemanı soruyor o da engin ilmiyle(!) her meseleye cevap veriyor. Öyle ya kendisi âlimler birliğinin Türkiye temsilcisi, videolarının girişinde “bilmiyorsanız zikir ehline(âlimlere) sorun” ayetindeki zikir ehli kişi…

Kendisi Şeyh Ebu Katade’nin âlim olmadığını, hangi âlimin onun âlimliğini onayladığını söylüyor. Bu sözü bana -Allah şehadetini kabul etsin- Şeyhimiz Halid El Huseynan’ın şu sözünü hatırlattı: Tağutlar, âlimleri zindanlarda çürütüyor, bazı adamları âlim diye meşhur edip, ilmi onların tekeline sokmaya çalışıyorlar.

Ebu Katade kimden icazet aldı? Doğru, Suud’un göbekleri kendilerinden birkaç adım önde giden hiçbir âlimi(!) Şeyh Ebu Katade’nin âlimliğini onaylamadı. Nasıl onaylasınlar ki? O Ebu Katade ki 30 yıldan fazla bir zamandır, kendilerine kapı kulluğu yaptıkları tağutların küfrünü ortaya seriyor.  O delalet âlimleri Ebu Katade’nin âlimliğini onaylamadı. Nasıl onaylasınlar ki? O Ebu Katade ki Dünya’nın dört bir yanında, efendileri olan mürtedler de dâhil Arap, Acem bütün tağutlara savaş açan yiğitler onun fetvalarıyla yollarını aydınlattılar. O hayız ve nifas âlimleri Ebu Katade’nin âlimliğini onaylamadılar. Nasıl onaylasınlar ki? Ebu Katade’nin âlimliğini onaylamaları kendilerinin Bel’amlar olduklarını itiraf manasına gelirdi. Ebu Katade’nin âlimliğini onaylamaları, kendilerinin delalet âlimleri olduklarını tasdik manasına gelirdi.

Kimi kime onaylatıyoruz kardeşler? Doğru, eski zamanlarda bir kişinin âlimliğini ders aldığı âlimlerin icazeti belirlerdi. Bugün tağutlar bize böyle bir imkân bırakmış mıdır? Emanet ve ehliyet ehli âlimleri zindanlarda çürütüp, Allah’ın kendilerinden “ilmi gizlemeyeceksiniz” diyerek söz aldığı fakat Allah’a verdikleri sözü bozup Allah düşmanı tağutların hizmetine giren, emaneti de ehliyeti de ziyan eden âlimleri(!) onay makamı haline getirdiler. Bu delalet âlimlerinden icazet almayan, onların meclislerinden yüz çeviren yiğit âlimleri de cehaletle, âlimlere karşı görüş belirtmekle itham ettiler. Hasbunallah ve ni’mel vekil.

Sonra Yolcu Efendi, Şeyh Ebu Katade’nin geçmişini diline doluyor ve Şeyh Ebu Katade’nin kesin bir dille reddettiği Cezayir olaylarıyla Şeyh Ebu Katade ’ye Harici damgası vurmaya çalışıyor. Cezayir olaylarının özeti şuydu kardeşler: Cezayir’de Cihad eden el-Cemaatü’l İslamiyyeti’l Musallaha/ Silahlı İslami Cemaat (GİA)  hak üzere cihad ederken Şeyh Ebu Katade ve Ebu Mus’ab Es Suri Avrupa’dan yazdıkları yazılarla bu cihadi harekete sahip çıkmışlardı. Bu cihad cemaati çizgilerini bozup bugün IŞİD’in geldiği çizgiye geldiklerinde ise iki Şeyh de bu cemaati önce desteklemeyi bırakmış sonra da onların harici olduklarını söylemişlerdi[1]. Abdullah Yolcu denen zat ise Şeyh’in o cihad cemaatine hak üzere oldukları dönemlerde verdiği desteği saptırarak, bu konuda bilgi sahibi olmayan insanları yanlış yönlendiriyor, şeyhin Müslümanların kanlarını döken o cemaate destek verdiğini iddia ediyor. Doğrusu ben böyle yapmasına şaşırmıyorum. Şeyh Ebu Katade’nin mezkur konuşmasında da zikrettiği üzere bunlar haklı çıkmak için gerçekleri ters yüz etmekten çekinmeyen adamlar.

Sonra konuşmasında Ebu Katade’yi Afgan’dan tanıdığını söylüyor. Bu konuşmayı dinleyen de vay be Şeyh Abdullah Yolcu Afgan’a da gitmiş diyecek. Sen O’nu Afgan’dan nasıl tanırsın be adam sen Afgan’a mı gittin? Bir adam Ebu Katade’nin cihad geçmişine laf atar da aynanın karşısına geçip kendisine bakmaya utanmaz mı? Bu adam derslerinde bağıra çağıra Türkiye işgal edilse ilk biz savaşacağız tekfirciler değil diyerek kükrüyordu. İyi de hoca Amerika Irak’ı işgal ettiğinde ilk niye sen savaşmadın? Bırak savaşmayı, Amerika’ya kendi üslerini açan, Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine dönmesi için dua eden adamları temize çıkarmak için Ebu Katade gibi âlimlere dil uzattın? Aklı başında bir adam çıkıp da bunları sormaz mı? Zaten aklı başında adamın bunların meclislerinde ne işi olur ki!

Sonra kendisi Ebu Katade’nin konuşmasını dinlediğini ve Ebu Katade’nin delilsiz konuştuğunu söylüyor. Öncelikle Ebu Katade’nin konuşmasını dinlediğini hiç sanmıyorum. Kibri ve şeytanı Ebu Katade’yi 2 saat dinlemesine müsade etmez. Vallahi kardeşler Ebu Katade’nin konuşmasını dinleyen hiç kimse Ebu Katade’nin delilsiz konuştuğunu iddia edemez. 2 saat boyunca tarihten, usülden, şer’i delillerle birlikte söylediklerini ispat etmeye çalıştı.

Şeyh Ebu Katade’nin konuşmasını dinleyen onun delilsiz konuştuğunu söyleyemez ama Abdullah Yolcu’nun konuşmasını dinleyen tek bir kişi bile Abdullah Yolcu’nun tek bir delil zikrettiğini söyleyebilir mi?

Sürekli diline doladığı ve başka laf bilmediği; âlimlerimiz, âlimlerimiz teranesinden başka dişe dokunur bir şey söyledi mi?

Şeyh Ebu Katade Tayyip Erdoğan konusunda getirilen bütün şüphelere ilmi cevaplar verdi. Abdullah Yolcu tek kelimeyle de olsa o mesele öyle değil aslen böyle diyebildi mi?

Şeyh Ebu Katade en ciddiyetsiz, en basit şüphelere bile tam bir ciddiyetle, önemseyerek cevap verdi. Abdullah Yolcu tek bir kez olsun bizim dillendirdiğimiz hakikatlere cevap sadedinde bir şey söyleyebildi mi?

Âlimlerin görüşleri delil değildir kardeşler bizatihi delile muhtaçtır. Yani siz hiçbir âlimin sözünü delil diye sunamazsınız. Birçok selef âlimi “hiç kimseye delilini bilmeden görüşlerimizi almaları helal olmaz.” Demişlerdir. Abdullah Yolcu bu konuda tek bir delil zikretti mi? Biz Erdoğan’ın sürekli yaptığı ve arkalarına saklandıkları Necid Ekolü’nün de İslam’dan çıkaran amellerden saydığı birçok amellerini riddetine delil sayıyoruz. Kendisi bizim bu şüphelerimize(!) yönelik tek bir delil zikretti mi?

Bu adamlar dilleriyle imanın; kalbin itikad etmesi, dilin sözü ve azaların ameli olduğunu söylerler ama iş pratiğe geldiğinde küfrü Ğulat-ı Mürcie’nin ve Cehmiyye’nin yaptığı gibi sadece kalbin ameline indirgerler. Dilleriyle ikrar etmeseler de Erdoğan ne yaparsa yapsın, ne derse desin kalbiyle itikad etmedikten sonra irtidad etmez görüşündeler. Bu nedenle bu adamlara vay Erdoğan şunu dedi, vay Haçlılarla bir olup Müslümanları vurdu falan demeyin. Verecekleri cevap ama öyle itikad etmiyor ki olacak. Anlayacağınız bu adamlar Ehl-i Sünnet kisvesine bürünmüş, hakikatte Cehmiyye inancında olan kimseler.

Şeyh Ebu Katade’nin âlimliğine gelince; Mücahid bir âlime Şeyh Ebu Katade’nin ve Şeyh Ebu Muhammed El Makdisi’nin âlim olup olmadığını sormuştum. Şeyh Ebu Muhammed’in Akide’de âlim olduğunu, Şeyh Ebu Katade’nin ise kelimenin tam anlamıyla allame olduğunu söylemişti.

Evet kardeşler Şeyh Ebu Katade allamedir. Lakin hayız ve nifas işleriyle yeterince ilgilenmediği için âlimliği kıymete binmiyor.

Son olarak yaşadığımız sürece dair birkaç şey söyleyeceğim. Malumunuz olduğu üzere memleket olarak bir süreçten geçiyoruz. Allah hayra tebdil etsin. Lakin ben bu tasfiye ve tutuklama sürecinin çok uzak olmayan bir zamanda bizim gibi ehlileşmeyen Selefilere de uzanacağını düşünüyorum. Devlete biat eden Selefiler etti. Geriye bizim gibi yaramaz adamlar kaldı. Yakında ya sev ya terk et muamelesine maruz kalacağımızı, Abdullah Yolcu vb adamların da bu kampanyada öncü rol üstleneceklerini düşünüyorum. Darbe geçiştirildikten, cemaatler ehlileştirildikten sonra sizden de Erdoğan’ın Türkiye’nin rabbi olduğunu onaylamanızı isteyecekler. Ne mutlu sadece Allah’ı(Subhanehu ve Teala) Rab kabul eden, baskıya, zulme direnen yiğitlere….

NOT: Birçok meseleyi uzamasın diye geçiştirdim. Yazının uzamasıyla okunması ters orantılı oluyor maalesef.

 Salih Seriyye 

 Küresel Analiz 

BU HABERLER DE VAR!

Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir

        ”Nefret Eden Kerih Görsede Tevhid Önce ve Daimidir” Bazı insanlar sürekli …

Dr.İyad Kunaybi – Çocuk Yetiştirmek

Küçük oğullarınız ve kızlarınız büyümeye başladıkça onlar üzerinde hâkimiyet kurmanız zorlaşır. Sonra da yeni evler …